ZASTOSOWANIE DO ZYSKÓW

Postanowienia te mają również zastosowanie do zysków z uczestnictwa we wszelkiego rodzaju umowach poolowych w zakresie transportu morskiego lub powietrznego, osiąganych przez dane przed­siębiorstwo zajmujące się transportem morskim lub powietrznym. Dywidendy wypłacane przez spółkę osobie mającej miejsce za­mieszkania lub siedzibę w drugim państwie mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Mogą być one jednak opodatkowane także w państwie, i według jego prawa, gdzie spółka wypłacająca dywiden­dy ma swoją siedzibę. Jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto. Postanowienia te nie naruszają zasad opodatkowania spółki od zysku, od którego są wypłacane dywidendy.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.