ZASADY I TRYB OPODATKOWANIA

Zasady i tryb opodatkowania majątku i dochodów organizacji międzynarodowych wraz z ich filiami i oddziałami, utworzonych przez uczestników porozumienia z Ułan Bator i mających siedziby na ich terytoriach, określały akty założycielskie tych organizacji. Akty te sporządzano w formie porozumień międzynarodowych lub specjalnych porozumień w danej sprawie, dotyczącej sygnatariuszy porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania osób praw­nych. Zysk organizacji międzynarodowej, przypadający na rzecz jej członków, był zwolniony od opodatkowania na terytorium państwa, w którym znajdowała się siedziba organizacji. Przepis ten miał zastosowanie również do zysku należnego członkowi organizacji międzynarodowej z tego państwa, w którym organizacja miała swoją siedzibę.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.