ZASADA TERYTORIALNOŚCI

Niektóre państwa stosują zasadę terytorialności i na­kładają podatki na dochody uzyskiwane na ich obszarze. Zwalniają natomiast od podatków dochody swych rezydentów pochodzące z zagranicy i to zarówno z pracy, jak i kapitału. Inne państwa natomiast przestrzegają zasady kraju-siedziby lub miejsca zamiesz­kania i obciążają podatkiem cały dochód, a więc pochodzący zarów­no z kraju, jak i z zagranicy. Ponadto ta druga grupa państw często opodatkowuje dochody nierezydentów pochodzących z zagranicy. Zbieżne roszczenia podatkowe dwu państw mogą się przejawiać w trzech postaciach: i 1) nie ograniczonym obowiązku świadczenia podatkowego w obu państwach i stosowaniu podatków w pełnym wymiarze;2)   nie ograniczonym obowiązku świadczenia podatkowego w jednym państwie i ograniczonym obowiązku świadczenia podatkowe­go w drugim;3)    ograniczonym obowiązku świadczenia podatkowego w obu państwach.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.