ŻADNE POSTANOWIENIE

Żadne postanowienie umowy polsko-singapurskiej nie narusza przywilejów podatkowych przysługujących przedstawicielom dyplo­matycznym lub urzędnikom konsularnym na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczegól­nych.Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Polskę lub Singapur. Każde państwo może ją wypowiedzieć w do­wolnym czasie po upływie 5 lat od daty jej wejścia w życie, w formie noty o wypowiedzeniu przekazanej drogą dyplomatyczną w terminie co najmniej 6 miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego. W takiej sytuacji umowa przestanie obowiązywać, w Polsce w od­niesieniu do podatków od dochodu za każdy rok podatkowy rozpo­czynający się 1. stycznia roku kalendarzowego następującego bezpo­średnio po roku, w którym została przekazana nota o wypowiedzei bezpiecznym miejscem.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.