ZADŁUŻENIE KRAJÓW

Zadłużenie krajów rozwijających się i zadłużenie w skali świato­wej są rezultatem nie kontrolowanej ekspansji międzynarodowego systemu finansowego. W miarę upływu czasu państwa zachodnie zdały sobie sprawę, że zagrożona jest nie tylko gospodarka świato­wa, ale również globalna stabilizacja polityczna. Mając to na uwa­dze, na posiedzeniu tzw. Grupy 5 (Wielka Brytania, Francja, Japo­nia, Niemcy i Stany Zjednoczone) zaakceptowano plan dotyczący 15 krajów zadłużonych łącznie na sumę 437 mld dolarów. Został on przedstawiony 8 października 1985 r. przez amerykańskiego sek­retarza skarbu Jamesa Bakera na dorocznym posiedzeniu MFW Banku Światowego w Seulu, w którym uczestniczyło 9 tys. delega­tów ze 149 państw.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.