WYCHODZĄC Z ZAŁOŻENIA

Wychodząc z założenia, że osoby fizyczne nie powinny podlegać opodatkowaniu w odniesieniu do tych samych dochodów i majątku jednocześnie na terytoriach dwu lub więcej państw, przyjęto siedem podstawowych zasad: Osoby fizyczne, skierowane do pracy przez jakikolwiek organ lub organizację jednego z państw do jego przedstawicielstw i agencji handlowych, transportowych i innych (włączając w to punkty kore­spondencyjne i centra informacyjne) na terytorium innego państwa, są zwalniane w państwie pobytu od podatków i opłat z tytułu płac i innych wynagrodzeń, otrzymywanych od tych przedstawicielstw i agencji. Zasada ta była także stosowana w odniesieniu do pracow­ników organizacji międzypaństwowych i innych organizacji między­narodowych (oprócz wymienionych w zasadzie 2.) skierowanych do pracy w tych organizacjach z państw, w których nie mają one swej siedziby.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.