WPROWADZENIE NADZORU

W tej sytuacji niektóre rządy zdecydowały się wprowadzić nadzór nad kredytową działalnością banków, w tym i Stany Zjednoczone. Na mocy przepisów prawnych władz federalnych każdy z 14 tys. banków korzystających z poręczeń rządowych ma obowiązek od 30 sierpnia 1982 r. przedkładać władzom federalnym raport o opera­tach kredytowych. Dotychczas obowiązek taki spoczywał tylko na 1/3 banków. Regulacje prawne ograniczające samodzielność banków w za­kresie udzielania kredytów zagranicznych spowodowały zahamowa­nie przyrostu długów zagranicznych. Natomiast problemy związane ze spłatą już zaciągniętych kredytów i związanego z nimi oprocen­towania rozwiązywane są przede wszystkim na podstawie podpisa­nych porozumień między dłużnikiem a wierzycielami.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.