WIELE INNYCH PAŃSTW

Wiele innych państw zachodnich sporządziło również dwojakiego rodzaju listy. Na czarnych listach znajdują się oazy podatkowe, na białych — państwa, które nimi nie są. Tego typu wykazy istnieją w Australii, Belgii, Kanadzie, Danii, Norwegii, Japonii, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych oraz we Francji i Wło­szech. Ponadto Wielka Brytania, niezależnie od dwu wyżej wymie­nionych wykazów, sporządziła jeszcze szarą listę, na której znalazły się państwa, będące oazami podatkowymi okazjonalnie. Wykazy te są zawarte z reguły w aktach normatywnych. Z oaz podatkowych korzystają też banki. Zawirowania na ryn­kach pieniężnych i giełdach skłaniają je do poszukiwania bezpiecz­niejszych form zarobku. Coraz więcej banków chce obsługiwać milio­nerów i otwiera specjalnie dla nich przeznaczone oddziały w oazach podatkowych, np. na Kajmanach nie ma podatkow od zysku, kapita­łu, spadków, darowizn, transferu pieniędzy w jakiejkolwiek formie.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.