WAŻNY ELEMENT NEGOCJACJI

Ważnym elemen­tem negocjacji stała się chęć i zdolność zadłużonego państwa-do przeznaczenia wpływów z eksportu na spłatę długu, zamiast Ina konsumpcję i inwestycje. Teraz to banki musiały zacząć przystoso­wywać się do sytuacji w formie udzielania nowych kredytów lub przełożenia spłat części odsetek. Obowiązujące nadal umowy kredytowe zawierają postanowienia dotyczące terminów spłat. Zwykle w przypadku zaistnienia trudności płatniczych kraje rozwijające się zwracały się o pomoc do MFW. Obecnie, mimo nowych programów, pomoc ta traci na znaczeniu, ponieważ wstrzymanie spłaty odsetek jest lepszą formą wymuszonej pomocy ze strony banków wierzycielskich niż oprocentowana i ob­warowana dodatkowymi warunkami pomoc MFW.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.