WAŻNA DZIEDZINA DZIAŁANIA

Następnie skoncentrowano się na opracowaniu konkretnych programów, dotyczących np. zagospodarowania odpa­dów czy promowania inwestycji związanych z ochroną środowiska. Udostępniono fundusze na realizacje projektów wspólnie z między­narodowymi instytucjami finansowymi.Ważną dziedziną działania programu PHARE (wspólnie z pro­gramem Tacis), jest – bezpieczeństwo korzystania z energii atomo­wej. Zakres działań programu obejmuje tu przeprowadzenie badań w dziedzinie bezpieczeństwa, poprawę systemu zarządzania i kontroli oraz dostarczanie systemów wczesnego ostrzegania. Program poma­ga również umacniać pozycję organów kontrolnych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa, a także służy doradztwem w zakresie likwidacji elektrowni atomowych, przy uwzględnianiu ogólnego za­potrzebowania na energię w państwach objętych programem.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.