WARTOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE

Nawet na Węgrzech, przodują­cych pod tym względem w tej części Europy, tylko w 4% przedsię­wzięć zaangażowany jest kapitał powyżej 1 min dolarów. Jeszcze gorzej wygląda to w Rumunii, gdzie aż 95% zagranicznych inwes­torów ogranicza się do zaangażowania sumy nie przekraczającej 50 tys. dolarów. W przeliczeniu na głowę ludności największe inwestycje zagraniczne. były na Węgrzech (407. dolarow), w dawnej Czecho­słowacji (119 dolarów), Estonii (80 dolarów) i . Polsce.Wartość inwestycji zagranicznych w Polsce w marcu 1995 r. przekroczyła 5 mld dolarów, a 291 firm zainwestowało u nas co najmniej 1 min dolarów. Informacje o przedsięwzięciach gospodar­czych zagranicznych firm zbiera i publikuje Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). Jej dane nie obejmują jednak tysięcy małych spółek, do których inwestorzy wnoszą tylko kilka­dziesiąt tysięcy dolarów. W rezultacie łączna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce jest większa niż wspomniane 5 mld.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.