W DZIEDZINACH PRAWA PRYWATNEGO

W dziedzinach prawa prywatnego, cywilnego czy handlowego (z wyjątkiem prawa spółek kapitałowych) nie przewidu­je się tworzenia wspólnego prawa ani ujednolicania istniejących regulacji wewnętrznych. Wprowadzenie wspólnego prawa w miejsce regulacji krajowych dotyczy głównie kilku określonych dziedzin. Należą do nich: prawo administracyjne, prawo gospodarcze (a szcze­gólnie jego część regulująca swobodę obrotu towarów, usług i kapi­tału) oraz prawo podatkowe.W artykule 99 Traktatu Rzymskiego zdefiniowano potrzebę har­monizacji podatków pośrednich, szczególnie podatków obrotowych i akcyz; Harmonizacja była postrzegana jako żywotny element osiąg­nięcia wspólnoty gospodarczej po zniesieniu taryf celnych. Traktat nie definiował jednak jej zakresu. W rezultacie postępy w zakresie harmonizacji były przede wszystkim efektem praktycznych działań komisji i komitetów zajmujących się tą sprawą.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.