UZALEŻNIENIE SPŁAT

Również Filipiny były za uzależnieniem spłat długów swego kraju od wielkości wpły­wów dewizowych. Wreszcie w kwietniu 1986 r. prezydent Wenezueli oświadczył, że jego rząd zwróci się oficjalnie do wierzycieli o ponow­ne podjęcie negocjacji na temat warunków i terminów spłat części zadłużenia tego kraju. Stwierdził on, że jego państwo będzie honoro­wać zobowiązania finansowe, ale spłacanie długów ma być powiąza­ne z wielkością wpływów z handlu ropą naftową i jedynie w takim stopniu, jaki nie będzie powodował zahamowania rozwoju gospodar­czego kraju. Międzynarodowe koła bankowo-finansowe przyjęły tę wiado­mość zaskakująco spokojnie i nie podjęły jakiejkolwiek kontrakcji.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.