UMORZENIE DŁUGÓW

Umorzenie długów jest tradycyjnie preferowane przez kredyto­biorców. Powołują się oni na realia, dowodząc,, iż pełna spłata długów i oprocentowania jest niemożliwa, a ich redukcja poprawia sytuację nie tylko zadłużonego państwa. Technicznie umorzenie mogłoby oznaczać zarówno zmniejszenie ciężaru długu, jak i moż­liwość jego wykupienia po niższej cenie. Ten sam skutek można byłoby osiągnąć, redukując wysokość oprocentowania. Połączeniem obu wariantów byłby następujący schemat: dłużnikowi pozwala się zamienić 100 min dolarów długu z terminem spłaty 5 lat i ruchomą stopą oprocentowania na długoterminowe obligacje z 20-letnim ter­minem wykupu o wartości 80 min dolarów i stałą stopą oprocen­towania, nieco niższą od rynkowej.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.