UMORZENIE CZĘŚCI DŁUGU

Można to uczynić m.in. przez umorzenie części długu, czy przedłużenie okresu spłaty. Należy określić, jaki procent dochodu narodowego powinien być przeznaczony na spłatę długu, aby nie rujnować gospodarki i nie zahamować płatności handlowych. Po trzecie, rząd amerykański powinien wprowadzić takie regulacje prawne, które zapobiegną w przyszłości zbyt liberal­nej polityce kredytowej. Banki nie powinny w tym względzie.kiero­wać się tylko własnym interesem. W konkluzji należy stwierdzić, że przez dziesięciolecia występo­wał nierównomierny podział bogactw w skaU międzynarodowej i on właśnie leży u podstaw. kryzysu zadłużeniowego. Dlatego też są wysuwane koncepcje rozwiązań, wykraczające poza kwestie – czysto finansowe.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.