ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

Środki na finansowanie inwestycji zagranicznych nie tylko po­chodzą z najbogatszych państw, ale lokuje się je głównie na Za­chodzie. Równocześnie w pierwszej połowie lat 90. udział krajów rozwijających się wyraźnie wzrastał. W roku 1993 zainwestowano w nich około 80 mld dolarów, co stanowiło podwojenie kwoty sprzed 3 lat. Największy udział w tej kwocie miały Chiny (26 mld dolarów). Ogólnie natomiast najwięcej zainwestowano w Stanach Zjednoczonych (32 mld dolarów). Zainteresowanie krajami rozwiniętymi jest bardzo nierównomier­ne. Zdecydowana większość środków jest lokowana w kilkunastu najbardziej atrakcyjnych krajach, jak Singapur, Malezja, Argentyna, Brazylia czy Tajlandia. Tymczasem na kraje rozwijające się przypad­ło zaledwie 0,6% wszystkich obcych kapitałów zaangażowanych w państwach rozwiniętych. W roku 1993 w 47 najbiedniejszych krajach świata zainwestowano zaledwie 300 min dolarów. Nic nie wskazuje na to, aby proporq’e te szybko się zmieniły, ponieważ prywatni inwestorzy preferują stabilizację polityczną, gospodarkę rynkową oraz nowoczesny system prawny, który pozwala na egzek­wowanie zobowiązań i chroni własność.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.