SPRAWA PRIORYTETOWA

Sprawą priorytetową jest utrzymanie dynamiki przemian gos­podarczych przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej opieki społe­cznej. Wspólnie z władzami centralnymi i lokalnymi program pracu­je nad koncepqą polityki socjalnej i polityki zatrudnienia oraz reformowaniem lub tworzeniem sieci i systemów niezbędnych do świadczenia usług w tym zakresie. Działania obejmują reformę systemu emerytur, doradztwo dotyczące tworzenia funduszy skład­kowych, szkolenie personelu urzędów pracy oraz wprowadzanie nowych systemów rejestracyjnych i płatniczych. Ze środków pro­gramu PHARE sfinansowano również badania rynku pracy i pro­gramy reorientacji zawodowej dla bezrobotnych. W zakresie systemu oświaty i szkolenia pomoc polega na takim kształceniu ludzi, aby posiedli umiejętności wymagane w warunkach gospodarki rynkowej.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.