SENS REALIZACJI

Sens realizacji programów pomocy na zasadach komercyjnych jest oczywisty — pieniądze, które się pomnażają, nie uszczuplają budżetu. Organizacje nie nastawione na zysk zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że nie osiągną swych celów samodzielnie. Problem polega też na tym, że pomoc udzielana przez firmy nastawione na zysk trafia do tych, którzy najlepiej sobie radzą, a pomija naj­bardziej potrzebujących. Według ocen OECD aż 80% prywatnych funduszy trafia do zaledwie 20 państw. Prywatne fundusze płyną do Indonezji lub Malezji, a nie np. do Tanzanii. Sektor prywatny wspiera agenda Banku Światowego — Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) i amerykański Overseas Private Investment Corp. (OPIC). Również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznacza na finansowanie przedsięwzięć w sektorze prywatnym 70% ogółu wydatków i inwestuje w 17 funduszy. Także amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID) przeznaczyła część funduszy na podobne inwestycje w Europie Środkowej i Wschodniej. Nato­miast prywatni inwestorzy od dawna interesują się krajami roz­wijającymi się ze względu na zyski.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.