ROZWIĄZANIE DLA BANKÓW

Za pierwszym rozwiązaniem opowiadały się banki. Wskazywano przede wszystkim, iż wydłużenie terminów spłaty ułatwi dłużnikom wywiązanie się ze zobowiązań. Podobny skutek miało mieć wprowa­dzenie stałej stopy oprocentowania długu w miejsce stóp płynnych. Oba wymienione elementy były uwzględniane w renegocjowanych umowach po 1982 r. Dodatkowym rozwiązaniem stała się sprzedaż długów przez banki komercyjne innym podmiotom po cenie niższej od. ich wartości. Podmiotem tym mogła być osoba, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w danym kraju lub pragnąca w nim inwestować. Podmiot taki miał prawo wymienić dług na walutę lokalną.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.