ROZUMIENIE UMOWY

W rozumieniu umowy, o ile z jej kontekstu nie wynika inaczej, określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską i obejmuje każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Polski, który zgodnie z pra­wem międzynarodowym został uznany lub który może być uznany na mocy ustawodawstwa Polski za obszar, na którym może ona sprawo­wać suwerenne prawa lub jurysdykcję w zakresie działalności dozwo­lonej przez prawo międzynarodowe. Określenie „Singapur” oznacza Republikę Singapuru. Pojęcie „obywatel” oznacza osobę fizyczną posia­dającą obywatelstwo polskie lub singapurskie i każdą osobę prawną, spółkę osobową i stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawoda­wstwa obowiązującego w obu państwach. Termin „osoba” oznacza osobę fizyczną, spółkę, zrzeszenie osób lub inną jednostkę, którą do celów podatkowych traktuje się jako osobę.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.