RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych i rozwój sektora prywatnego pochłaniają największą część środków z programu PHARE. Obejmują one prywatyzację i restrukturyzację przedsiębiorstw, roz­wój małych i średnich firm, modernizaqę usług bankowych i finan­sowych. Prywatyzaq’a przedsiębiorstw państwowych jest niezbędna do stworzenia gospodarki rynkowej oraz zwiększenia wydajności zdolności produkcyjnych. Program PHARE stanowi największe źródło dotacji w tym zakresie. Przeznaczył on około 250 min ECU na wspieranie prywatyzacji i demonopolizacji oraz wspieranie inwes­tycji i wspólnych przedsięwzięć w każdym niemal państwie nim objętym. Program odgrywa dużą rolę nie tylko w nowych i zrefor­mowanych przedsiębiorstwach, ale wpływa także na sposoby ich działania.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.