REALIZOWANIE TWARDEJ POLITYKI

Jeżeli banki będą realizować twardą politykę wobec dłużników, może dojść do odmowy spłaty odsetek i rat kapitałowych. Jeżeli natomiast zaprzestaną finansowa­nia okrężnego i zajmą bardziej elastyczne stanowisko, wówczas będą mogły ograniczyć rozmiary potencjalnych strat i sprowadzić należno­ści do takiego poziomu, który pozwoliłby je sukcesywnie zwracać. Wśród wielu uzupełniających propozycji zgłoszono i taką, aby banki wymieniały swe należności na akcje zakładów użyteczności publicz­nej krajów Ameryki Łacińskiej. Stwierdzenie, że banki nie są zdolne zmusić suwerennych państw do spłacania długów i muszą szukać kompromisowych rozwiązań znajduje uzasadnienie w przeszłości.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.