REALIZACJA NORM

Obecnie pomoc programu zmierza do realizacji reform, skupiając się m.in. na prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw i    gospodarstw państwowych, opracowywaniu planów dofinansowa­nia wsi i reform rolnych, rozwijaniu usług bankowych na wsi oraz szkoleniu w tej dziedzinie, zakładaniu niezależnych spółdzielni wiejs­kich, dostarczaniu informacji o rynkach i opracowywaniu prognoz dla najważniejszych produktów rolnych.Omawiany program PHARE wspomaga władze centralne i lokal­ne poprzez doradztwo w zakresie ich restrukturyzagi oraz szkolenie urzędników państwowych w zakresie nowych zadań i obowiązków. Na szczeblu władz centralnych program pomaga w restrukturyzacji poszczególnych ministerstw oraz wdrażaniu nowych systemów bu­dżetowych i finansowych. Główny nacisk kładzie się przy tym na decentralizację decyzji i wzmocnienie tendencji do wprowadzania przemian. Na szczeblu władz lokalnych program pomaga pracow­nikom administracji w świadczeniu usług nowego typu, a szczególnie tych, które były poprzednio świadczone przez władze centralne czy przedsiębiorstwa państwowe.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.