PRZEPISY POROZUMIENIA

Przepisy porozumienia nie naruszały przepisów podatkowych dotyczących pracowmkow służby dyplomatycznej i konsularnej, określonych przez ogolne nor­my prawa międzynarodowego lub na podstawie speqalnych porozu­mień międzynarodowych. Porozumienie nie naruszało tez lstmejących umów dotyczących opodatkowania, zawartych wcześniej przez poszczególne kraje. Porozumienie zawarto na czas nie ograniczony. Każda strona mogła je wypowiedzieć w dowolnym czasie, po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie, w drodze powiadomienia o wypowiedzeniu porozu­mienia w terminie co najmniej 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego. Problemy, jakie mogły powstać na tle stosowania porozumienia, rozwiązywali w trybie konsultacji ministrowie finan­sów zainteresowanych państw.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.