PROGRAM PHARE

Program PHARE został wymieniony w układach stowarzyszenio­wych jako jedno z dwu źródeł pochodzenia środków finansowych, które umożliwią osiągnięcie celów nakreślonych w tych układach. Program PHARE udzield dotacji, natomiast Europejski Bank Inwes­tycyjny — kredytów. Udostępniając fundusze, dzięki którym państ­wa stowarzyszone mogą przygotować się do pełnego członkostwa w UE, program PHARE stanowi niezbędny element procesu integ­racji narodów Europy.W latach 1990—1994 Unia Europejska przeznaczyła ze swojego budżetu 4284 min ECU na finansowanie programu PHARE. W pier­wszym roku działalności, kiedy z pomocy korzystało tylko 5 państw, udostępnione środki wynosiły 500 min ECU. W ciągu następnych lat kwota ta uległa podwojeniu, co miało związek z dołączaniem do programu kolejnych państw.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.