PRODUKTYWNE WYKORZYSTANIE KREDYTÓW

To, czy kredyty są wykorzystywane produktywnie, można naj­szybciej skontrolować w przypadloi kredytów udzielanych na kon­kretne projekty, jednak za cenę powolnego i nierytmicznego spływa­nia środków. Tym można częściowo wyjaśnić także dużą różnicę pomiędzy kwotami przyznanymi a rzeczywiście wypłaconymi krajom wschodnioeuropejskim. Wskazuje to na ograniczoną zdolność absorp­cyjną, czyli brakuje projektów możliwych do szybkiego zidentyfiko­wania, cechujących się wyraźną rentownością dla gospodarki naro­dowej (i oczywiście także dla przedsiębiorstwa). Transfery finansowe o    zasięgu globalnym, jak pomoc na rzecz niwelowania deficytów budżetowych i płatniczych, redukcje długów i kredyty handlowe, spływają wprawdzie szybciej, ale są za to najczęściej udzielane tylko przez takich kredytodawców, jak MFW czy Bank Światowy.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.