PODATEK OD DOCHODU

Za podatki od dochodu uważa się wszystkie podatki, pobierane od całego dochodu lub od części dochodu. Do istniejących podat­ków, których dotyczy umowa, należą szczególnie: w Singapurze — podatek dochodowy (zwany dalej podatkiem singapurskim); w Pol­sce — podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodo­wy od osób prawnych (zwane dalej podatkami polskimi). Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu umowy będą wprowadzone oprócz podatków już istniejących lub w ich miejsce. „Właściwe władze umawiających się państw będą informowały się wzajemnie o zasadni­czych zmianach, jakie zaszły w ich ustawodawstwach podatkowych. Właściwą władzą w sprawach podatkowych zarówno w Polsce, jak i w Singapurze jest minister finansów lub jego upoważniony przed­stawiciel.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.