POCZĄTKI PHARE

Początki PHARE przypadają na 1989 r. Roz­porządzenie nr 3906/89 dotyczące programu PHARE zostało opu­blikowane w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal L 375) z 23 grudnia 1989 r.W roku 1993 program PHARE nabrał nowego wymiaru. Pod­czas czerwcowego szczytu w Kopenhadze Rada Europejska zapropo­nowała krajom, z którymi’ zawarto już układy stowarzyszeniowe, członkostwo UE. Wymaga ono od danego państwa spełnienia okreś­lonych warunków ekonomicznych i politycznych, a mianowicie:   stworzenia stabilnych instytucji gwarantujących demokrację i   praworządność,  respektowania praw człowieka,    poszanowania i bezpieczeństwa dla mniejszości narodowych,   sprawnie działającej gospodarki rynkowej, wykazującej zdol­ność do przetrwania w warunkach konkurencji wewnątrz UE,   zdolności do podjęcia zobowiązań płynących z członkostwa, w tym dążenia do osiągnięcia celów, jakie zakłada unia polityczna, gospodarcza i walutowa.

 

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.