PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Po spełnieniu tych warunków i uwzglę­dnieniu jednocześnie ramowych ustaleń z UE, poszczególne państwa same decydują o dziedzinach, na jakie należy przeznaczyć przyznane środki. W wyniku wspólnie podejmowanych działań powstają Pro­gramy Indykatywne. Na ich podstawie pracownicy programu PHARE wspólnie z przedstawicielami zainteresowanych państw decydująo    konkretnych sposobach wykorzystania środków. Następnie są po­dejmowane decyzje o finansowaniu określonych działań i podpisywa­ne odpowiednie memoranda finansowe z poszczególnymi krajami. Dzięki temu można mieć pewność, iż pomoc finansowa programu PHARE jest zgodna z polityką reform poszczególnych rządów i ich priorytetami. Każde państwo bierze na siebie odpowiedzialność za realizaqę własnego programu.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.