PLAN BAKERA

Plan Bakera dotyczył głównie krajów latynoskich, ale też Filipin i   Jugosławii. Przewidywał umiarkowany wzrost gospodarczy oraz stabilizaqę cen i kreację kapitału w krajach rozwiniętych przy równoczesnym wysokim wzroście gospodarczym krajów rozwijają­cych się i udostępnieniu im kapitału z zewnątrz. Procesy te miały zachodzić w warunkach swobodnego handlu międzynarodowego i   przy ograniczonych fluktuacjach kursów wymiennych walut. Uzna­no, że na rynkach finansowych nie ma mechanizmów samoregulują­cych i dlatego międzynarodowe zadłużenie i kształtowanie się kur­sów walutowych wymagają wspólnych działań wielu państw.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.