PAŃSTWA Z KTÓRYCH POCHODZĄ PIENIĄDZE

Kolejność państw, z których pochodzą pieniądze, nie zmienia się. Pierwsze miejsce zajmują wciąż Stany Zjednoczone, których inwesty- q’e ocenia się na 1,7 mld dolarów. Na dalszych miejscach plasują się: Niemcy, Włochy, Holandia i Franq’a. Najwięcej inwestyq‘i przyciąga przemysł spożywczy i elektromaszynowy (niemal 3 mld dolarów). Chętnie inwestuje się również w finanse (1 mld), budownictwo (463 min). Najmniej chętnych przyciąga rolnictwo (8 min) i ubez­pieczenia (4 min dolarów). W roku 1995 po raz pierwszy listę największych inwestorów zagranicznych w Polsce otworzył amerykański koncern International Paper. Jego wydatki na zakupioną w 1992 r. fabrykę papieru w Kwi­dzynie wyniosły 275 min dolarów. Na drugim miejscu znalazł się Fiat, który zainwestował 260 min, a na trzecim Polsko-Amerykański Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości. Dalsze miejsca w kolejności zajmowały: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (222 min), Mię­dzynarodowa Korporaq’a Finansowa (218 min) oraz Coca-Cola, ABB, Thompson i Procter and Gamble oraz grupa bankowa ING.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.