PAŃSTWA SĄSIADUJĄCE

Obowiązuje ono z reguły państwa sąsiadujące ze sobą na danym kontynencie. Międzynarodowe prawo podatkowe zostało już usystematyzowane w literaturze przedmiotu. Instytucje prawne i źró­dła prawa (międzynarodowe umowy i porozumienia) mogą być ujęte w pięciu grupach:   porozumienia dotyczące podwójnego opodatkowania,2)    porozumienia prawne zwalniające od uiszczania podatków orga­nizacje międzynarodowe, pracowników i robotników z innego państwa,3)    regulacje ulg podatkowych, które przysługują przedstawicie­lom dyplomatycznym i konsularnym,4)    umowy o pomocy prawnej w dziedzinie prawa podatkowego,5)    umowy o przeciwdziałaniu unikaniu podatków.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.