PAKIET KONTROLNY

Jeżeli taki dochód jest dywidendą wypłaconą przez spółkę z siedzibą w Polsce spółce posiadającej siedzibę w Singapurze i mającej bezpo­średnio lub pośrednio nie mniej niż 10% udziału w pierwszej spółce, wówczas zaliczenie uwzględni polski podatek zapłacony przez pierw­szą spółkę w odniesieniu do tej części jej zysków, z której wypłacona jest dywidenda.Ponadto dochód osiągany przez rząd każdego, umawiającego się państwa z każdego źródła w drugim państwie, innego niż dywidendy i odsetki, będzie również zwolniony od podatku w tym drugim państwie. Jednakże takie zwolnienie nie będzie w żadnym razie przyznane w odniesieniu do wszelkich inwestycji dokonanych w ce­lach innych niż cele publiczne, a także wówczas, gdy w posiadaniu jest pakiet kontrolny.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.