OSTROŻNE STANOWISKO

Ostrożne sta­nowisko banków w trakcie negocjowania porozumień dyktuje oba­wa, że zawarcie jakiejkolwiek umowy generalnej spowoduje rozluź­nienie dyscypliny płatniczej pozostałych dłużników, dotychczas wy­wiązujących się terminowo ze swych zobowiązań. Z punktu widzenia Polski oznacza to, iż czekają nas skomplikowane i długotrwałe negocjaqe z zachodnimi wierzycielami. Politycy amerykańscy zaleca­ją zadłużonym państwom wprowadzenie programów oszczędnościo­wych, chociaż wiedzą, że efekty takich programów mają wyłącznie doraźny charakter. Natomiast trwała poprawa sytuacji wymaga zmian strukturalnych i długofalowych w takich dziedzinach, jak szkolenie zawodowe, opieka zdrowotna, rozwój inwestycji, ograni­czenie bezrobocia.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.