OŚRODEK INTERESÓW ŻYCIOWYCH

Jeżeli nie można ustalić, w którym państwie dana osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się ją za osobę mającą i miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa, jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu państwach, to uważa się j za mającą miejsce zamieszkania w państwie, którego jest obywatelem, jeżeli nie można określić statusu osoby na podstawie wymienionych wyżej kryteriów, to właściwe władze obu państw rozstrzyg­ną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.Analogiczne zasady obowiązują przy ustalaniu siedziby. Równie precyzyjnie jak miejsce zamieszkania i siedziba został zdefiniowany    zakład. W rozumieniu umowy oznacza on stałą placówkę, przez  którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.