ORĘDOWNIK REFORM

Orędownikami reform gospodarczych w zadłużonych państwach były zarówno banki, jak i MFW. Obie strony uważały, iż reformy przyczynią się w krótkim okresie do poprawy wypłacalności, nato­miast w średnim i długim okresie będą podstawą stabilizacji ekono­micznej. W związku z tym szczególnie zalecano obniżenie kursów wymiennych własnych walut w celu potanienia eksportu oraz wpro­wadzenie restrykcji monetarnych w celu opanowania inflacji. Miało temu towarzyszyć, w określonych przypadkach, ograniczenie dotacji do produkcji artykułów spożywczych oraz zniesienie barier protek­cjonistycznych. Ukuto nawet slogan o konieczności dewaluacji, de- flacji i deregulacji. Problem jednak w tym, że takie poczynania powodują wzrost cen i bezrobocia, co z kolei może wywołać niepo­koje społeczne i destabilizację polityczną.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.