OPRACOWANY DOKUMENT

W efekcie w 1987 r. opracowano International Tax Avoidance and Evasion. Niezależnie od tego, OECD opracowała Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podat­kowych, ale nie znalazła ona powszechnego uznania wśród członków OECD i nie weszła w życie. O ile bowiem Szwecja czy Norwegia podpisały ją w całości, to Stany Zjednoczone zaakceptowały jedynie tę jej część, która dotyczy przepływu informacji. Natomiast Wielka Brytania, Szwajcaria, Australia, Niemcy i Luksemburg odrzuciły ją w całości. Przeciwnicy konwencji wskazują jej słabości, np. zbyt duże uprawnienia państwa w momencie, gdy nie wszczęto jeszcze po­stępowania karnego, przekazywanie informacji dotyczących podat­nika bez jego woli. Uznano też, że każda umowa wielostronna powinna być poprzedzona uzgodnieniami w gronie dwu lub kilku państw.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.