OAZY PODATKOWE

Oazy podatkowe definiowane są również w sensie geograficznym jako z reguły małe państwa, jak wyspy na kanale La Manche (Guernsey), Liechtenstein czy niewielkie państwa w Ameryce Środ­kowej (Bermudy, Wyspy Bahama). Tam właśnie doskonale roz­winęły się usługi transportowe, komunikacja, bankowość. Kraje te stworzyły dogodny dla inwestorów system prawa, zapewniający m.in. ochronę tajemnicy bankowej i obronę przed nacjonalizacją. W Stanach Zjednoczonych przyjęto, że oazą podatkową jest miejsce, gdzie spełnione są łącznie następujące warunki: nie nakłada się żadnych lub nakłada się niskie podatki w po­równaniu z istniejącymi w Stanach Zjednoczonych, informacje handlowe i finansowe mają całkowicie poufny charakter,   istnieją nowoczesne środki przekazu informacji.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.