NIEROZERWALNE POWIĄZANIE

Po trzecie wreszcie i najważniejsze, harmonizacja podatków jest związana nierozerwalnie z integracją polityczną i mo­netarną państw, które chcą ją wprowadzić. Nie można więc oczeki­wać postępu w dziedzinie unifikacji fiskalnej bez postępu w innych dziedzinach.Harmonizacja podatków wywiera wpływ na wewnętrzną sytuację poszczególnych państw. Przykładem może być Luksemburg, gdzie dzięki przywilejom podatkowym i bardzo ścisłej tajemnicy bankowej przyciągnął on kapitał z całego świata. Mimo że ulgi podatkowe od zysków kapitałowych i tajemnica wkładów pozostają niewzruszone i przyczyniły się one do pomyślności gospodarczej, to w połowie lat 90. zdecydował się on uwzględnić przepisy podatkowe wprowadzone w państwach UE. Godząc się na.wprowadzenie przepisów zgodnych z polityką harmonizacji podatków UE, Luksemburg pragnie równo­cześnie zabezpieczyć swe interesy, wymagając, aby koncesje finan­sowe poczynił też jego główny rywal, tj. Szwajcaria.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.