Negatywie skutki szybkiego rozwoju transportu

Niestety należy stwierdzić, że transport samochodowy powoduje największe szkody w środowisku naturalnym. Do naturalnego środowiska emitowane jest prawie trzydzieści procent zanieczyszczeń przez transport samochodowy, przy czym w miastach udział ten wynieść może nawet dziewięćdziesiąt procent. Zanieczyszczenia przez transport drogowy mogą wpłynąć bardzo negatywnie na zdrowie człowieka. Zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jest duże zanieczyszczenie powietrza. Tego rodzaju zanieczyszczenia wpływają negatywnie na zdrowie oraz życie współczesnego człowieka. Zanieczyszczenia mogą powodować różne choroby alergiczne, astmę, zwłaszcza u małych dzieci. W dużych miastach są często przekraczane dopuszczalne stężenia podstawowych zanieczyszczeń takich jak dwutlenek siarki czy pyły. Transport samochodowy jest bardzo szkodliwy dla ludzkiego organizmu również z wielu różnych powodów. Oprócz trujących związków bardzo uciążliwy jest hałas. Budowane przez człowieka drogi i autostrady powodują nieodwracalne zmiany w naszym środowisku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.