NAJWYŻSZE STAWKI PODATKOWE

Aby uniknąć podatku w Niemczech i konfliktu ze swym pracodawcą, założył on fikcyjną firmę w Liechtensteinie,, za pośrednictwem której przeprowadził całą operację. Uiścił z tego tytułu minimalny podatek na rzecz Liechtenstein Revenue Office w wysokości 600 franków szwajcarskich. Tymczasem w Niemczech taka operacja byłaby obciążona stawką podatku 56% od dochodu. Jednym z najważniejszych powodów korzystania z usług oaz podat­kowych jest zbyt duże obciążenie podatkami w głównych państwach świata. Z przedstawionych danych łatwo prześledzić, gdzie są najwyższe stawki podatkowe. I tak, np. w 1991 r. każdy obywatel Szwecji wniósł do urzędu skarbowego równowartość 13 770 dolarów, co było sumą dwukrotnie wyższą niż przeciętne obciążenie w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development — OECD).

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.