NA GRUNCIE PODATKÓW

Określenie to znajduje na gruncie podatków trafną analogię z oazą na pustyni. Oazami podatkowymi są państwa, w których opodatkowanie jest wyjątkowo łagodne lub w ogóle nie istnieje, gdy w innych państwach pochłania ono, jak wiadomo, znaczną lub nawet przeważającą część dochodów. Z oazą podatkową mamy do czynienia tam, gdzie na mocy obowiązujących przepisów podatki nie istnieją lub istnieją, ale mają jedynie charakter wewnę­trzny i nie obciążają cudzoziemców i ich firm albo też obciążają je minimalnie, jak również tam, gdzie przyznawane są specjalne przy­wileje fiskalne, z których korzystają określeni podatnicy lub które dotyczą danego typu działalności. Tego typu udogodnienia mogą wynikać z prawa wewnętrznego lub postanowień traktatowych, do­tyczących ulg fiskalnych. Kiedy ulgi podatkowe są częścią programu rozwoju danego kraju, mówi się, iż są to zachęty podatkowe.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.