MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Po drugie, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany w Sin­gapurze, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Singapurze. Jeżeli taki dochód jest dywidendą wypłaconą przez spółkę, mającą siedzibę w Singapurze, spółce mającej siedzibę w Pol­sce i posiadającej nie mniej niż 10% udziału w kapitale akcyjnym tamtej spółki, to odliczenie będzie uwzględniać (dodatkowo do każdego podatku singapurskiego od dywidend) podatek singapurski zapłacony przez tamtą spółkę w odniesieniu do tej części jej zysków, z których wypłacona jest dywidenda. Takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została wyliczona przed doko­naniem’ odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód osiąga­ny w Singapurze.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.