MIĘDZYNARODOWE UMOWY

Między­narodowe umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodat­kowaniu ograniczają państwa-strony umowy do ściągania podatków od osób, które im podlegają na mocy wewnętrznego prawa podat­kowego. Tym samym międzynarodowe umowy podatkowe zawężają stosowanie wewnętrznych przepisów prawa podatkowego. Jednym z zasadniczych powodów ich zawierania są wymogi gospodarcze. Obecnie obowiązują nie tylko nowe umowy, ale i te zawarte jeszcze przed II wojną światową. Pierwszą próbę wyeliminowania podwójnego opodatkowania podjęto w końcu lat 20., a w latach 40. opracowano przydatne do dzisiaj konwencje.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.