KRYTYCZNA OCENA POMOCY

Na razie trudno przeprowadzić krytyczną ocenę pomocy, ponie­waż większość kredytów nie została jeszcze wypłacona, a więc nie wykorzystana w konkretnych projektach. Regułą jednak jest, że większość przyznawanej pomocy ma formę kredytów. Powoduje to, że nawet przy niskim oprocentowaniu ogólne zadłużenie rośnie i prowadzi do późniejszych obciążeń.poprzez umarzanie i naliczanie odsetek. Jednocześnie wykorzystanie tej pomocy wcale nie gwaran­tuje zwiększenia zdolności do obsługi długów (np. poprzez stworze­nie proeksportowych zdolności wytwórczych). Wobec olbrzymiego zadłużenia niektórych państw i już istniejących problemów z obsługą długu jest wątpliwe, aby państwa Europy Wschodniej całkowicie spłaciły zadłużenie. Znamienne jest, że prywatne banki nie udzielają już byłym państwom socjalistycznym żadnych większych kredytów.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.