JEDNA Z PODSTAWOWYCH WERSJI

Jedną z podstawowych wersji złagodzenia skutków obciążenia długiem jest obniżenie dotychczasowej stopy oprocentowania. W roku 1986 Mek-. sykanie wskazywali, że zmniejszenie obowiązującej stopy z 10% do 6% zaoszczędzi w ich budżecie ponad 4 mld dolarów rocznie. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie takiego wariantu musiałoby pociągnąć za sobą ogromne straty u wierzycieli. Dlatego też po­szukuje się m.in.: optymalnej relacji obsługi długów do wpływów z eksportu. Ograniczenie skutków zadłużenia zależy od rozwoju inwestycji własnych i obcych. Udział zagranicznych inwestorów w podejmowa­niu działalności na terenie zadłużonych państw zależy w dużym stopniu od regulaq’i prawnych. W niektórych z tych państw przyjęto zasadę, że udział kapitału zagranicznego nie może przekroczyć 49%.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.