INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Inwestycje zagraniczne są bardzo pożądane ze względu na braki wolnego kapitału. Równocześnie w różnych krajach pojawiają się obawy, iż grożą one utratą suwerenności gospodarczej. Utożsamia się je też z wyprzedawaniem majątku narodowego. W latach 90. ta nieufność bardzo zmalała zarówno w Europie, jak i w Chinach. O skali tego zjawiska dają wyobrażenie raporty poświęcone bezpo­średnim inwestycjom zagranicznym, przygotowywane przez eksper­tów Organizacji ds. Rozwoju Przemysłowego przy ONZ (UNIDO). W roku 1993 inwestycje zagraniczne na całym świecie szacowano na 195 mld dolarów, co oznaczało jednak spadek w stosunku do rekordowego 1990 r., kiedy wydatkowano na ten cel 232 mld dolarów. W pierwszej połowie lat 90. Stany Zjednoczone odzyskały pozycję największego eksportera kapitału. Równocześnie Japonia, która jeszcze w 1990 r. zajmowała pod tym względem pierwsze miejsce, trzy lata później spadła na piątą pozycję, inwestując 12 mld dolarów. Wyprzedziły ją, poza Stanami Zjednoczonymi (50 mld dolarów), Wielka Brytania (26 mld), Francja (21 mld) i Niemcy (17 mld). Łącznie tych pięć państw zainwestowało 64% kwoty wy­datkowanej na ten cel na całym świecie.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.