INNE PODEJŚCIE

Należy ograniczyć bezpośrednią interwencję w zadłużo­nych państwach ze strony państw-wierzycieli. Dotychczasowe posu- nięcia wierzycieli miały generalnie na celu odzyskanie pożyczonych pieniędzy z zachowaniem status quo u dłużników. Tak postawionego celu nie da się osiągnąć. Bez zmian politycznych i socjalnych me nastąpi przełom w spłacie długów międzynarodowych. Konieczne jest inne podejście do priorytetów budżetowych w programach oszczędnościowych. Spłata zadłużenia ze scentralizo­wanych funduszów publicznych, a przede wszystkim z budżetu państwa, oznacza przeniesienie ciężarów na społeczeństwo, w tym na osoby najmniej zarabiające.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.