ILOŚĆ PIENIĘDZY

Ilość pieniędzy przydzielana po­szczególnym państwom zależy od liczby mieszkańców, wielkości produktu krajowego brutto oraz kryteriów jakościowych. Najwięcej środków otrzymują: Polska, Węgry i Rumunia (zob. tablica 20). Priorytety finansowe programu PHARE odzwierciedlają priorytety i    politykę państw korzystających z pomocy i są przystosowane do potrzeb reform przez nie realizowanych. Mimo iż reformy są jed­nakowe, to każdy kraj jest inny, znajduje się na innym etapie procesu przemian i ma własne poglądy na przekształcenia. Program PHARE jest elastyczny i dostosowuje się do różnorodnych potrzeb poszczególnych państw. Warunkiem przyznania funduszy jest zaangażowanie się na rzecz demokracji w danym państwie oraz jego osiągnięcia w przechodze­niu do gospodarki rynkowej.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.