HARMONIZACJA PODATKÓW

Generalnie harmonizacja podatków oznacza kompromis pomię­dzy niskim stopniem koordynacji a idealnym poziomem standaryza- qi (taki sam system podatkowy, bardzo podobne podstawy opodat­kowania i stawki). Największe doświadczenie i rezultaty na tym polu mają kraje Unii Europejskiq\ Harmonizacja podatków wiąże się z ujednolicaniem prawa wewnątrz UE, ale nie ma na celu wyelimi­nowania narodowych systemów prawnych. Rozbieżności są usuwane tylko w tych sferach, które mają znaczenie dla procesów integracyj­nych. Takiemu postępowaniu służą przyjęte metody legislacyjne. Realizacja dyrektyw polega na tym, iż wspólnie ustalone zostają tylko cele, natomiast ich urzeczywistnienie odbywa się zgodnie z ustawodawstwem narodowym. Prawo wspólne rozwija się obok narodowego w takich dziedzi­nach, jak zwalczanie niedozwolonej konkurencji i ochrona własności przemysłowej.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.